Direct pojišťovna

Ryze česká pojišťovna se chystá jednoduchým, přátelským a srozumitelným přístupem i produkty měnit zažité poměry v pojišťovnictví. Direct se na český trh v roce 2015 vrací ve zcela novém kontextu, než který byl spojován s původní značkou. Pojišťovna klade důraz také na to, aby produkty byly jasné, psané lidskou řečí a měly vynikající parametry.

Číslo na asistenční službu:  +420 291 291 291

Korespondenční adresa: Direct pojišťovna, a.s.,Nové sady 996/25, 602 00,  Brno 

Číslo účtu: 123-1562900267/0100 , variabilní symbol je vždy číslo smlouvy

Hlášení pojistných událostí

Roman Mik

Ostrožská Lhota 296, 687 23, Ostrožská Lhota

IČ: 719 167 09

 

GDPR – informace o zpracování osobních údajů

Sledujte nás

Sab servis, s.r.o., IČO: 24704008 se sídlem Praha 1 – Nové Město Jungmannova 748/30 PSČ 11000

Finanční služby propagované a nabízené na tomto webu poskytuje společnost Imperial Vision s. r. o. a zde uvedení poradci jako fyzické osoby, kteří jsou v oblasti pojištění registrovaní podle zákona č. 38/2004 Sb. jako podřízení pojišťovací zprostředkovatelé pojišťovacího agenta. Tuto skutečnost je možné ověřit v Seznamu regulovaných a registrovaných subjektů finančního trhu České národní banky na www.cnb.cz/cnb/jerrs, kde také najdete aktuální podrobnosti o registraci a jejím rozsahu.