Jak vypovědět smlouvu povinného ručení?

Povinné ručení se dá vypovědět z několika důvodů. Výhodou je, že už většinou stačí poslat výpověď mailem, a nemusíte trávit čas na poště a posílat výpověď doporučeně.

1. Výročí smlouvy

Každý rok ve stejný den, kdy smlouva začala platit (počátek smlouvy je na zelené kartě) můžete vypovědět povinné ručení. Pozor jen na výpovědní dobu, která je ze zákona 6 týdnů. Tím myslím nejpozději 6 týdnů před výročím smlouvy výpověď doručit na pojišťovnu. Pokud přecházíte k jiné pojišťovně, tak si pohlídejte aby datum počátku nové smlouvy navazovalo na tu předchozí.

2. Do dvou měsíců od sjednání smlouvy

Máte nové pojištění a chcete ho zrušit, můžete smlouvu vypovědět do dvou měsíců od sjednání = od uzavření smlouvy. Pojistná smlouva pak zanikne 8 dnů po doručení výpovědi.

3. Změna vlastníka vozidla

Když prodáte auto, tak musíte pojišťovně doložit kupní smlouvu podepsanou oběma stranami a kopii velkého technického průkazu, kde bude zapsán nový majitel. Pojistná smlouva zaniká v den, kdy je pojišťovně nahlášena změna vlastníka.

4. Výpověď z důvodu dočasného vyřazení z evidence vozidel

Musíte jít na registr vozidel a vyřadit auto z evidence = vložit značky do depozitu. Registrační značky lze uložit do depozitu na dobu 12 měsíců. Tuto dobu lze pak prodloužit o 6 měsíců. Spolu s výpovědí pak pošlete pojišťovně sken velkého technického průkazu, kde bude vidět řádek o dočasném vyřazení auta z provozu.

5. Výpověď z důvodu odcizení vozidla

Společně s výpovědí je potřeba zaslat pojišťovně i policejní protokol.

6. Výpověď po vzniku pojistné události

Lhůta je 3 měsíce od způsobení pojistné události. Výpovědní doba je 1 měsíc po doručení výpovědi pojišťovně.

7. Zdražení pojištění

Pokud vám pojišťovna zvedne pojistné, musí Vám o tom dát vědět nejpozději 2 měsíce před výročím smlouvy. Vy máte pak 1 měsíc na doručení výpovědi povinného ručení. Neplatí to v případě že jste způsobili nehodu, a díky škodní události se Vám navýšilo pojistné.

VZORY DOKUMENTŮ KE STAŽENÍ – SAMOZŘEJMĚ ZDARMA 

Pokud budete posílat elektronicky, vždy odesílejte sken podepsané výpovědi z emailu, který máte uvedený na Vaší smlouvě.

Zaslat emailem na info@allianz.cz, nebo doporučeně poštou na adresu pojišťovny :

Allianz pojišťovna, a. s., Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8

AXA a UNIQA –

Zaslat emailem na info@uniqa.cz , nebo přes epodatelnu, nebo doporučeně poštou na adresu pojišťovny.

Uniqa pojišťovna, a. s., Evropská 136, 160 12, Praha 6

Zaslat emailem na info@csobpoj.cz , nebo poštou doporučeně na adresu pojišťovny.

ČSOB pojišťovna, a. s., Masarykovo náměstí 1458, 532 18, Pardubice – Zelené předměstí

Zaslat emailem na info@cpp.cz, nebo doporučeně poštou na adresu pojišťovny.

Česká podnikatelská pojišťovna, a. s., Pobřežní 665/23, 186 00, Praha 8

Zaslat emailem na info@direct.cz, nebo klient může zrušit smlouvu i telefonicky na tel. 221221221. Popřípadě doporučeně poštou na adresu pojišťovny.

Direct pojišťovna, a. s., Nové sady 996/25, 602 00, Brno

Zaslat přes kontaktní formulář, nebo doporučeně poštou na adresu pojišťovny.

Generali Česká pojišťovna, a. s., Spálená 75/16, 110 00, Praha

Zaslat emailem na info@koop.cz, nebo doporučeně poštou na adresu pojišťovny.

Kooperativa pojišťovna, a. s., Pobřežní 665/21, 186 00, Praha 8

Zaslat emailem na info@slavia-pojistovna.cz, nebo doporučeně poštou na adresu pojišťovny.

Slavia pojišťovna, a. s., Táborská 31, 140 00, Praha 4

Zaslat emailem na info@pvzp.cz, nebo doporučeně poštou na adresu pojišťovny.

VZP pojišťovna, a. s., Lazarská 1718/3, 110 00, Praha 1

Zaslat emailem na info@hvp.cz, nebo doporučeně poštou na adresu pojišťovny.

Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s., Římská 2135/45, 120 00 Praha 2

Roman Mik

Ostrožská Lhota 296, 687 23, Ostrožská Lhota

IČ: 719 167 09

 

GDPR – informace o zpracování osobních údajů

Nádražní 25, 686 01, Uherské Hradiště

1 patro, dveře 207

PO – SO na základě předchozí telefonické domluvy

„Finanční služby zde propagované a nabízené poskytuji jako Roman Mik, se sídlem Ostrožská Lhota 296, 687 23, IČO 71916709, a to v roli vázaného zástupce pro investičního/ samostatného zprostředkovatele SAB servis s.r.o., IČO: 24704008, se sídlem Jungmannova 748/30, 110 00 Praha 1, v následujících finančních oblastech:

investice podle zákona č. 256/2004 Sb. , spotřebitelské úvěry dle zákona č. 257/2016 Sb. , pojištění dle zákona č. 170/2018 Sb. , doplňkové penzijní spoření dle zákona č. 427/2011 Sb.

Všechna oprávnění je možné ověřit v Seznamu regulovaných a registrovaných subjektů finančního trhu České národní banky na http://www.cnb.cz/cnb/jerrs, kde také najdete aktuální informace a podrobnosti o registraci a rozsahu oprávnění. “

Detailní právní informace k nabízeným službám a produktům (včetně reklamačního řádu, možnosti podání stížnosti, řešení sporů, orgánu dohledu, udržitelnosti atd.) najdete zde: https://sabservis.cz/informace.