Kooperativa pojišťovna

Kooperativa je univerzální pojišťovna, která nabízí plný sortiment služeb a všechny standardní druhy pojištění pro občany, drobné firmy i velké podniky. Na českém trhu působí více než 27 let. Kooperativa je česká firma se stabilním zázemím skupiny Vienna Insurance Group (VIG). Jde o předního specialistu na pojištění v Rakousku a ve střední a východní Evropě. V roce 2019 došlo ke sloučení Pojišťovny České spořitelny a Kooperativy.

Číslo na asistenční službu: +4201220

Korespondenční adresa: Kooperativa pojišťovna, a.s., Brněnská 634, 664 42 Modřice

Číslo účtu: 2226222/0800 , variabilní symbol je vždy číslo smlouvy

Hlášení pojistných událostí

Roman Mik

Ostrožská Lhota 296, 687 23, Ostrožská Lhota

IČ: 719 167 09

 

GDPR – informace o zpracování osobních údajů

Sledujte nás

Sab servis, s.r.o., IČO: 24704008 se sídlem Praha 1 – Nové Město Jungmannova 748/30 PSČ 11000

Finanční služby propagované a nabízené na tomto webu poskytuje společnost Imperial Vision s. r. o. a zde uvedení poradci jako fyzické osoby, kteří jsou v oblasti pojištění registrovaní podle zákona č. 38/2004 Sb. jako podřízení pojišťovací zprostředkovatelé pojišťovacího agenta. Tuto skutečnost je možné ověřit v Seznamu regulovaných a registrovaných subjektů finančního trhu České národní banky na www.cnb.cz/cnb/jerrs, kde také najdete aktuální podrobnosti o registraci a jejím rozsahu.