uniqa pojišťovna

UNIQA pojišťovna, založena v roce 1993, je univerzálním pojišťovacím ústavem, který nabízí životní a neživotní pojištění pro
jednotlivce, podnikatele i firmy. Po celou dobu své existence na českém trhu patří UNIQA (do roku 2001 předchůdkyni Českorakouská pojišťovně) pozice mezi 10 nejsilnějšími hráči. Od počátku existence využívá UNIQA stabilního finančního zázemí,
know-how a zkušeností jediného rakouského akcionáře, UNIQA International AG.

Číslo na asistenční službu:  +420 272 101 020

Korespondenční adresa: Uniqa pojišťovna, a.s., Evropská 810/136, 160 00, Praha 6

Číslo účtu: 1071001005/5500 , variabilní symbol je vždy číslo smlouvy

Hlášení pojistných událostí

Roman Mik

Ostrožská Lhota 296, 687 23, Ostrožská Lhota

IČ: 719 167 09

 

GDPR – informace o zpracování osobních údajů

Sledujte nás

Sab servis, s.r.o., IČO: 24704008 se sídlem Praha 1 – Nové Město Jungmannova 748/30 PSČ 11000

Finanční služby propagované a nabízené na tomto webu poskytuje společnost Imperial Vision s. r. o. a zde uvedení poradci jako fyzické osoby, kteří jsou v oblasti pojištění registrovaní podle zákona č. 38/2004 Sb. jako podřízení pojišťovací zprostředkovatelé pojišťovacího agenta. Tuto skutečnost je možné ověřit v Seznamu regulovaných a registrovaných subjektů finančního trhu České národní banky na www.cnb.cz/cnb/jerrs, kde také najdete aktuální podrobnosti o registraci a jejím rozsahu.